F4

 F4 to Sustainable Agri-Business


การที่อยู่กับการเกษตรแทบตลอดชีวิต ตั้งแต่รุ่นชนรุ่น เราได้เห็นการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆมากมาย แต่สิ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลยคือ เกษตรกรส่วนใหญ่ในบ้านเรายิ่งทำยิ่งมีรายได้น้อยลงและมีหนี้มากขึ้น วลีเหล่านี้สะท้อนข้อเท็จจริงที่เป็นอยู่ จึงเกิดเป็นแนวคิดใหม่ เกษตรติดแบรนด์  “มะนีมะนาว”

มะนาว พืชไม้ผลเศรษฐกิจ มีการผลิตและบริโภคเป็นจำนวนมากในตลอดเวลา เพราะสามารถนำไปทำได้ทั้งเครื่องดื่มสุขภาพ หรือ เครื่องปรุงรส ด้วยลักษณะพิเศษที่อยู่ในตัวไม้ผลชนิดนี้ที่มีรสเปรี้ยวเฉพาะทาง เมื่อเป็นเครื่องดื่มก็ทำให้สดชื่นได้ เป็นเครื่องปรุงรสก็ทำให้อาหารมีรสชาติที่ดีได้ พืชเศรษฐกิจตัวนี้จึงมีบทบาทมากมายในชีวิตประจำวัน ถึงขนาดที่มีคนบอกว่า ชีวิตนี้ขาดความเปรี้ยวจากมะนาวไม่ได้

ระบบตลาดของพืชที่ให้ผลผลิตตามฤดูกาล เมื่อถึงช่วงเก็บเกี่ยว การที่มีผลผลิตออกสู่ตลาดในจำนวนมาก กลไกราคาจะทำงานโดยจะปรับตัวลดลง และพอเริ่มหมดฤดูกาลผลิตราคาก็จะสูงมากขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะในฤดูแล้งผลผลิตจะเข้าสู่ตลาดน้อยมาก ซึ่งสถานการณ์นี้เกิดกับมะนาวพันธุ์พื้นเมืองหรือมะนาวแป้นตลอดทุกปี


มะนาว ในช่วงฤดูการผลิตราคาอาจจะไปถึงผู้บริโภคเพียงลูกละ 1 บาทเท่านั้น นั่นหมายความว่าราคาที่เกษตรกรจะได้รับต่ำมาก กลับกันในช่วงหน้าแล้งที่ผลผลิตออกสู่ตลาดน้อย ราคาก็จะสูงถึงขนาดลูกละ 8-10 บาทเลยทีเดียว ซึ่งภาวะแบบนี้การบริโภคในระดับปกติจึงไม่สามารถทำได้ ทำให้เกิดช่องว่างของตลาด ทำให้มีสินค้าทดแทนเข้าสู่ตลาด นั่นคือ น้ำมะนาวเทียมซึ่งใช้สารปรุงแต่งทางเคมีมาจำหน่ายแทน และเกิดการยอมรับไปโดยปริยายในหมู่พ่อค้าแม่ค้าที่จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มเพราะต้นทุนที่ต่ำกว่า แต่อาหารที่ได้จากการสังเคราะห์ ไม่สามารถมาเทียบคุณประโยชน์ใดๆได้เลยกับผลผลิตที่ได้จากทางธรรมชาติ

มะนีมะนาว เกิดจากการมองเห็นปัจจัยปัญหาดังกล่าวที่เกิดขึ้นของระบบตลาดมะนาวพื้นบ้าน จึงได้พยายามหาทางปิดช่องว่างและหาทางลดปัญหาดังกล่าว โดยการนำเอาพันธุ์มะนาวไร้เมล็ด ที่สามารถให้ผลผลิตได้ตลอดทั้งปี พยายามป้อนเข้าสู่ตลาดในหลายๆช่องทางเพื่อส่งตรงถึงผู้บริโภค โดยใช้แนวคิดและวิธีการใหม่ๆเข้ามาเสริมในการทำการตลาด

จากเหตุผลและปัญหาดังกล่าวนำมาซึ่ง “แนวความคิด F4” คือการนำเอาปัจจัยที่มีอยู่รอบตัวเราทั้งหมดมาหลอมรวมเป็นหนึ่ง สร้างธุรกิจด้านการเกษตรแบบสมบูรณ์ ครบวงจร มีระบบตลาดรองรับตั้งแต่ต้นน้ำไปถึงปลายน้ำ ให้อยู่บนพื้นฐาน การผลิตที่ดี ถูกต้อง และเป็นธรรมกับทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ตั้งแต่ผู้ผลิตจนถึงผู้บริโภค

F4 ที่ว่านี้คือ

Farm          กำหนดและหาพื้นที่ในการปลูกมะนาว โดยการจัดการฟาร์มแบบเกษตรปลอดภัย  ภายใต้มาตรฐาน GAP (Good Agricultural Practice) และนำเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะหรือที่เรียกกันว่า Smart Farm นำมาจัดการเรื่อง ดิน ปุ๋ย น้ำ

Friend        จัดตั้งกลุ่มผู้ปลูกมะนาว ให้มีความร่วมมือกันโดยมีแนวคิดและแนวทางปฏิบัติเดียวกันให้เกิดเครือข่ายที่เข้าใจปัญหาและต้องการแก้ไขในรูปแบบเดียวกัน ร่วมกันปรับปรุงกลไกลตลาดให้เกิดรูปแบบการจัดการแบบใหม่ให้เกิดขึ้นในสังคม เพื่อเป็นการสร้างพลังและอำนาจการต่อรองที่ดีและเป็นธรรม

Factory       การจัดการผลผลิตการเกษตรหากเราจะคัดสรรแต่ของที่มีคุณภาพเข้าสู่ตลาด ส่วนที่ไม่ได้คุณภาพก็เป็นส่วนที่มีปริมาณไม่น้อยเช่นกัน  ดังนั้นการแปรรูปคือตัวที่จะมาแก้ปัญหาด้านนี้ได้อย่างดี โดยใส่ความคิดด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) และนำนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ (Innovation) ให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ๆมีความโดดเด่นและแตกต่าง(Differentiation)  และตอบโจทย์ผู้บริโภค (Customer Centric)  

Family         คนใกล้ตัวจะเป็นเครื่องผลักดันและเหนี่ยวนำให้แนวคิดและวิธีปฏิบัติสมบูรณ์และถูกต้องที่สุด ซึ่งในที่นี้อาจไม่ได้หมายถึงเฉพาะญาติ พี่น้อง บุตร หลานเท่านั้น F ตัวนี้ของ มะนีมะนาว จะรวมไปถึงผู้ร่วมงานทุกคน คนทำงานหรือพนักงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนที่มีส่วนร่วมกันสร้าง ซึ่งเหล่านี้เปรียบเหมือนครอบครัวเดียวกัน        

F ทั้ง 4 ผ่านการคัดกรองและนำมาหลอมรวมกันเป็นหนึ่งเดียว สร้างการจัดการในระบบเกษตรแบบยั่งยืน (Sustainable Agri-Business) ซึ่งทุกปัจจัยมีผลต่อเงื่อนไขความสำเร็จทั้งสิ้น การทำเกษตรยั่งยืนต้องอยู่บนพื้นฐานของการมีความสุข ผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนต้องยินยอมพร้อมใจที่มีส่วนร่วมตั้งแต่ต้นน้ำซึ่งก็คือเกษตรกรที่ได้รับราคาผลผลิตที่เป็นธรรม กลางน้ำได้แก่โรงงานแปรรูปผลผลิตได้ผลผลิตที่ดีมีคุณภาพไปสร้างมูลค่าเพิ่มและสามารถช่วยในการปรับสมดุลตลาด และ ผู้บริโภคที่ได้จับจ่ายใช้สอยในสินค้าที่พอใจ และมีความยินดีที่จะจ่าย (Willing to Pay) เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งนั้นหากจะราคาสูงไปบ้าง เพราะผู้บริโภคยุคใหม่ไม่ได้ต้องการเลือกซื้อเฉพาะสินค้าราคาถูกเท่านั้น

มะนีมะนาว มีผลิตภัณฑ์ที่เป็นทั้งมะนาวสดที่คัดสรรมาอย่างดีมีคุณภาพ และน้ำมะนาวแช่แข็งจากธรรมชาติ ที่เพิ่มความสะดวกสบายให้ผู้บริโภค โดยผ่านการแปรรูปภายใต้การควบคุมกำกับดูแลของผู้เชี่ยวชาญ ใช้เทคโนโลยีที่สร้างความปลอดภัยและความมั่นใจให้กับผู้บริโภค ตลอดจนผู้ปฏิบัติงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคน
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้